Informacje prawne

Strona internetowa syntilor.pl jest prowadzona przez le Groupe Blanchon, Société par actions simplifiée (spółka akcyjna uproszczona), z siedzibą przy 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, wpisaną do RCS (rejestru handlowego spółek) w Lyon pod nr. 390 112 886, wysokość kapitału akcyjnego: EUR 4.258.258,00 Kontakt z nami: - telefoniczny pod nr 04 72 89 06 06, nasi doradcy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–12.00 i 13.00–17.00 - przez formularz online Miejsce: SAS NEXYLAN - 274 T Avenue de la Marne 59700 MARCQ-EN-BAROEUL. Nr SIRET: 51788472200037 - RCS Lille-Métropole

 

Dostęp do strony internetowej

Użytkownik strony internetowej oświadcza, że posiada kompetencje i środki wymagane do uzyskania dostępu i użytkowania powyższej strony internetowej. Grupa Blanchon nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza jej kontrolą oraz za jakiekolwiek szkody, które może ponieść wyposażenie techniczne użytkownika, a w szczególności jego komputery, oprogramowanie, sprzęt sieciowy lub inny sprzęt używany do uzyskania dostępu do strony internetowej i korzystania z oferowanych przez nią usług i informacji. Przypomina się, że dostęp do systemu komputerowego lub przebywanie w nim na drodze oszustwa, utrudnianie lub zakłócanie działania takiego systemu, nieuczciwe wprowadzanie lub modyfikowanie danych w systemie komputerowym stanowi przestępstwo podlegające sankcjom karnym. Dostęp do strony internetowej blanchon.com jest bezpłatny. Koszty dostępu do Internetu, korzystania z sieci telekomunikacyjnej czy też inne koszty ponosi użytkownik, zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców dostępu i operatorów telekomunikacyjnych.

 

Własność intelektualna

Grupa Blanchon jest właścicielem, lub dysponentem praw autorskich, w stosunku do wszystkich elementów tworzących jej stronę internetową, w tym m.in. danych, rysunków, zdjęć, itp. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, zawartości tej strony internetowej w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy Blanchon, jest zabronione i stanowiłoby naruszenie podlegające karze na mocy artykułów L335-2 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. Marki wydawcy strony internetowej i jego partnerów, jak również widniejące na niej logotypy są markami chronionymi. Jakiekolwiek powielanie w całości lub części powyższych marek i logotypów, wykonane w oparciu o elementy ze strony internetowej bez wyraźniej uprzedniej zgody Grupy Blanchon jest więc zabronione w rozumieniu artykułu L713-2 Kodeksu własności intelektualnej.

 

Zawartość strony internetowej

Grupa Blanchon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub korygowania treści swojej strony internetowej w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadamiania. Ponadto, Grupa Blanchon zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, błędu lub pominięcia treści na stronach serwisu, a także w przypadku przerwy lub niedostępności usługi z jakiegokolwiek powodu. Grupa Blanchon dokłada jednak wszelkich starań, aby zapewnić ścisłość wszystkich informacji udostępnianych na jej stronie internetowej, zdając sobie sprawę, że mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne lub być niekompletne. Z tego względu, Grupa Blanchon nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w serwisie, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie. Dostęp do produktów i usług prezentowanych na stronie internetowej może podlegać pewnych restrykcjom w niektórych krajach. Z tego względu każda zainteresowana nimi osoba powinna sprawdzić wcześniej, kontaktując się z przedstawicielem Grupy Blanchon na poziomie centralnym lub lokalnym, czy będzie mogła skorzystać z dostępu do danych produktów lub usług.

 

Hiperłącza

Strona internetowa syntilor.pl zawiera hiperłącza umożliwiające dostęp do zewnętrznych stron internetowych nienależących do Grupy Blanchon, która z tego względu nie może ponosić odpowiedzialności za ich zawartość. Tworzenie hiperłączy do strony internetowej syntilor.pl podlega wyraźnej uprzedniej zgodzie udzielonej przez dyrektora publikacji lub jego przedstawiciela.

 

Spory

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana i stworzona zgodnie z prawem francuskim. Wszelkie spory dotyczące niniejszej strony internetowej lub wynikające z jej użytkowania będą rozstrzygane przez sądy francuskie.